Menu

P-huset Fullriggaren

I Malmös nya stadsdel Fullriggaren har FOJAB arkitekter ritat ett parkeringshus med butikslokal i bottenvåningen.

P-huset har en tydlig miljöprofil som innefattar solcellsfasad, elbilsparkeringar och en bilpool som de boende i området har gratis medlemskap till de första åren.

Husets fasader består av inspända metallnät, perforerade plåtar, samt en betongvägg med klätterväxter och gula fågelholkar – något som bidrar till områdets grönska och biologiska mångfald.

Fakta

Projektnamn: P-huset Fullriggaren
Beställare: Parkering Malmö
Plats: Malmö
Omfattning: 7 våningar parkering med butikslokal i bottenvåningen
Status: Färdigställt, 2012
Kontaktperson:

Anders Eriksson Modin

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Alper Sjöstrand

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig (KA)

Andreas Jentsch

Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéansvarig

Anders Eriksson Modin

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Daniel Nord

Arkitekt SAR/MSA, VD

Elise Lindahl

Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéansvarig