Menu

Mobilia

FOJAB arkitekter har tillsammans med Jais arkitekter fått i uppdrag att omvandla Mobilia till ett levande stadskvarter, som en del av Malmös växande innerstad. 2010 vann en ny detaljplan laga kraft, vilken möjliggör en framtida utveckling av ytterligare 35.000 m² för handel, service, bostäder och parkering för cirka 650 personer.

Ordet collage är nyckelordet i designen; fasaderna är detaljrika materialkompositioner som ska länka ihop nutid med Mobilias historia – Malmös äldsta köpcentrum. Variationen av olika röda tegelförband anknyter till områdets tegeltradition, vilket i samspel med de nybyggda delarna och de bevarade byggnaderna ger en unik och stark identitet.

Utformningen ger en stadsmässig karaktär i en human skala och med upplevelserika rum. Med utgångspunkt i det stadsmässiga skapas nya gator, cykelstråk och torgytor kring de nya byggnaderna.

Hela projektet har miljöcertifierats enligt Breeam.

 

Vinnare av Årets Stadsbyggnadspris 2014 i Malmö

Fakta

Projektnamn: Mobilia
Beställare: Atrium Ljungberg
Plats: Malmö
Omfattning: 66.000 m²
Status: Färdigställt, 2014
Kontaktperson:

Per Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

Ansvarig arkitekt

Per Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Adrian Norlund

Byggnadsingenjör

Andreas Jentsch

Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéansvarig

Clara Sandell

Arkitektpraktikant

Helena Bülow-Hübe

Miljö- och energichef, tekn. dr

Lars Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Lars Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare

Lena Ekenberg

Arkitekt SAR/MSA

Lisa Mannheimer

Arkitekt SIR/MSA, Ateljéansvarig