Menu

Fakta

Projektnamn: Lernacken Hotell
Beställare:
Plats: Malmö
Omfattning:
Status:
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior partner

Projektgrupp

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Nyckelord