Menu

Katrinetorps stall

FOJAB arkitekter fick i uppdrag att renovera och bygga om stallbyggnaden till Katrinetorps herrgård, som är en rekreationsplats med konferens och utställningslokaler.

Projektet innebar en renovering och ombyggnad av den gamla stallbyggnaden från början av 1800-talet och innehåller reception för Katrinetorps herrgårdsanläggning, butik, kontor samt lokaler för konferens och utställning.

Byggnadens exteriör har antikvariskt skydd medan interiören fått en genomgripande och modern utformning. De tekniska lösningarna avseende ventilation och värme har utförs helt utan synliga installationer.

Fakta

Projektnamn: Katrinetorps stall
Beställare: Fastighetskontoret, Malmö
Plats: Malmö
Omfattning: Ombyggnad ca 700 m²
Status: Färdigställt, 2013
Kontaktperson:

Göran Ek

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

Göran Ek

Arkitekt SAR/MSA

Alper Sjöstrand

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig (KA)