Menu

Idrottsområde Söder Kristianstad

FOJAB arkitekter har fått uppdraget att utforma ett funktionellt och attraktivt idrottsområde i anslutning till Kristianstad Arena. Projektet är en totalentreprenad med partnering, där uppdragsgivaren Kristianstad Kommun, entreprenören NCC, brukare samt driftorganisation bidrar med sina erfarenheter och är med och utformar projektet.

FOJAB arkitekter har gjort konceptarbetet för hela området. Dagens idrottsområde utökas med bland annat nya fotbollsplaner, upprustad friidrottsanläggning och nya tennisbanor. Den nya fotbollsarenan, med 1200 läktarplatser, uppfyller kraven för fotboll och amerikansk fotboll på elitnivå. Dessutom skapas kiosker, VIP-restaurang och omklädning.

Fotbollsläktaren är huvudbyggnad i projektet. Den kommer att stå med en tung bas i rå betong i bottenvåningen, med tillhörande lokaler för spelare och funktionärer. Plan två och tre kontrasterar med en lätt karaktär och är avsedda för publiken.

Kristianstad Arena stod klar 2010 men idrottsplatsen som helhet var gammal och sliten. Söder om arenan låg ett nergånget industriområde. När man nu rivit och inkluderar även den ytan i planen, bildas en fin koppling till Björket – ett härligt grönområde med löpslingor.

Arkitekt Rebecca Saaby Mehlum är ansvarig för utformningen.
– Det nya området kommer att bli en fantastisk grönskande oas för idrott och rekreation. Genom en områdesanalys har vi dragit upp linjer och stråk som skapar en infrastruktur och leder både publik, spelare och vanliga motionärer rätt.

Arbetet påbörjades under hösten 2016 och beräknas vara färdigt i slutet av 2018.

Fakta

Projektnamn: Idrottsområde Söder Kristianstad
Beställare: Kristianstad kommun och NCC
Plats: Kristianstad
Omfattning: Ca 4500 M²
Status: Pågående
Kontaktperson:

Rebecca Saaby Mehlum

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Rebecca Saaby Mehlum

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Viveka Nordh Premmert

Byggnadsingenjör

Staffan Premmert

Arkitekt SAR/MSA, Senior Architect

Nyckelord