Menu

Galleria Boulevard

På uppdrag av Steen och Ström har FOJAB arkitekter utformat Galleria Boulevard, en utbyggnad och expansion av Kristianstads befintliga stadskärna med nya kommersiella handelsytor, bostäder, parkering och offentliga mötesplatser. Projektets fokus har varit att skapa ett attraktivt, levande och tillgängligt centrum för alla.

Målsättning har varit att stärka Kristianstad som en hållbar handelsstad och skapa en ny framsida vid vattnet, stärka befintliga gångstråk och länka samman stadens östra och västra delar. Projektet omfattas av tre kvarter och ett punkthus på 80 000 m² där FOJAB arkitekter har medverkat i hela processen från framtagning av stadsbyggnadsförslag, utformning av galleria och parkering till hyresgästinplaceringar.

På uppdrag av PEAB har FOJAB arkitekter projekterat gallerian. Uppdraget har innefattat system- och bygghandlingar samt byggplatsuppföljning. FOJAB arkitekter har även ansvarat för BIM-samordning, installationssamgranskning och projekteringsledning.

Fakta

Projektnamn: Galleria Boulevard
Beställare: Steen & Ström och Peab
Plats: Kristianstad
Omfattning: 80 000 m²
Status: Färdigställt, 2015
Kontaktperson:

Charlotte Kristensson

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

UPPDRAGSANSVARIG

Charlotte Kristensson

Arkitekt SAR/MSA

ANSVARIG INREDNING

Lisa Mannheimer

Arkitekt SIR/MSA, Ateljéansvarig

Ansvarig bygghandling

Andreas Blomberg

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Ansvarig Landskap

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Alper Sjöstrand

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig (KA)

Anders Eriksson Modin

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Anna Belfrage

Arkitekt SAR/MSA

Anna Neuhauser

Arkitekt MSA

Annegret Nilsson

Arkitekt SIR/MSA

Elise Lindahl

Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéansvarig

Haydar Alward

Arkitekt SAR/MSA

Helena Brunsson

Arkitekt SAR/MSA

Henrik Laurino

Arkitekt SAR/MSA

Kajsa Sundqvist

Arkitekt SAR/MSA, civilingenjör

Maria Jönsson

Byggnadsingenjör, Kvalitetsansvarig, Vice ateljéansvarig

Maria Listrup

Arkitekt SAR/MSA

Niklas Sonestad

Arkitekt MSA/MAA

Nina Lindén

Arkitekt SAR/MSA

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Petra Jenning

Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéansvarig, Ansvarig FOJABcode

Thérèse Magnusson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Åsa Jönsson

Arkitekt SIR/MSA