Menu

Haga

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av MKB att uppföra ett nytt område för flerbostadshus och småhus i södra Bunkeflostrand i Malmö. Som förebild låg trädgårdsstäder till grund.

De vita husen ligger inbäddade i lummig grönska, där öst-västliga träridåer överbryggar gränsen mellan kvartersmark och park. Närheten till parken och grönskan ger fina möjligheter till lek och rekreation.

Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats. Två av husen har kvadratisk grundform med fyra trerumslägenheter per plan i fyra våningar, medan övriga är trevåningshus med tre lägenheter per plan. Storlekarna varierar från två till fyra rum och kök.

Den nya bebyggelsen bildar kvadranter på ömse sidor om Fjärilsgatan och delas av ett kraftfullt nordsydligt parkstråk – Hagaparken. I direkt anslutning till parken har FOJAB arkitekter projekterat tio flerbostadshus med sammanlagt 104 lägenheter.

Målsättningen har varit att skapa kostnadseffektiva vackra lägenheter, med god handikappsanpassning som lämpar sig för såväl äldre som yngre, liksom att skapa en god balans mellan funktion, ekonomi och estetik.

Fakta

Projektnamn: Haga
Beställare: MKB
Plats: Malmö
Omfattning: 100 lägenheter
Status: Färdigställt, 2009
Kontaktperson:

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt