Menu

Forum Medicum

Under våren 2014 arbetade FOJAB arkitekter tillsammans med Lunds Universitet, tre arbetsgrupper samt en styrgrupp på Medicinska fakulteten att driva en brukarprocess, i syfte att ta fram ett underlag för ett gemensamt lokalprogram.

Forum Medicum är ett idékoncept med syfte att utreda förutsättningarna för att integrera verksamheterna vid nuvarande BMC (Biomedicinskt centrum) och HSC (Health Science Centre). Visionen är att skapa ett sammanhållet medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum med en nybyggnation vid nuvarande BMC.

Det ingick även att ta fram en konceptkatalog i form av samband och skisser, för att visualisera visionen om Forum Medicum. Konceptkatalogen ska fungera som ett inspirerande dokument och vara ett verktyg för det fortsatta arbetet.

Fakta

Projektnamn: Forum Medicum
Beställare: Lunds unviersitet
Plats: Lund
Omfattning: 15 000 m²
Status: Färdigställt, 2014
Kontaktperson:

Lisa Mannheimer

Arkitekt SIR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Lisa Mannheimer

Arkitekt SIR/MSA, Ateljéansvarig

Åsa Swanberg-Lorentzen

Inredningsarkitekt SIR/MSA

Åsa Jönsson

Arkitekt SIR/MSA

Anna Belfrage

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord