Menu

Kustzon Kävlinge

FOJAB arkitekter har på uppdrag av Kävlinge kommun tagit fram en fördjupad översiktsplan för kustzonen i Kävlinge. Planen syftar till att bevara det öppna, oexploaterade natur- och kulturlandskapet och värna den befintliga ortsstrukturen.

Orterna i kustzonen ska växa med utgångspunkt i den befintliga ortskaraktären. På platsen för det tidigare kärnkraftverket föreslås en ny attraktiv stadsdel – Barsebäck sjöstad – vilket medför att mark som tidigare varit verksamhet omvandlas till nya bostäder, arbetsplatser, service, badplatser, torg och parker. Så småningom kommer 3000 nya bostäder att finnas i sjöstaden.

Förslaget innebär också att möjligheterna till rekreation och friluftsliv på naturens villkor förbättras och att den tätortsnära naturen stärks genom nya kopplingar och utveckling i samband med nybyggnad. Tillgängligheten förbättras inom kustzonen och till de östra kommundelarna, samt till angränsande kommuner. Flera nya gångstråk, slingor, passager över motorvägen, cykelvägar och en bro över Lödde ingår i förslaget. På längre sikt föreslås en stärkning av kollektivtrafiken.

Fakta

Projektnamn: Kustzon Kävlinge
Beställare: Kävlinge kommun
Plats: Kävlinge
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2014
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA

Emma Olvenmyr

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig