Menu

Oxelbergen, hus H

FOJAB arkitekter har fått i uppdrag av Kungsleden att titta på möjlig utveckling av fastigheten Oxelbergen, hus H i Norrköping. Byggnaden uppfördes i början av 1970-talet som huvudkontor åt Luftfartsverket.

Vi har tagit fram en skiss som innebär att entréhallen öppnas upp rejält och ges dubbel takhöjd samtidigt som nya volymer mot gårdssidan ger den smala huskroppen ett ökat djup. Allmänna ytor har omgrupperats och kontorsytor upprustats i syfte är att utveckla byggnaden till en modern, flexibel och attraktiv kontorsmiljö.

Fakta

Projektnamn: Oxelbergen, hus H
Beställare: Kungsleden
Plats: Norrköping
Omfattning: Ca 6.000 M² LOA
Status: Pågående
Kontaktperson:

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Projektgrupp

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Anna Belfrage

Arkitekt SAR/MSA

Micaela Malmqvist

Arkitektpraktikant