Menu

Östra Bunkeflostrand / Gottorps allé

I samarbete med Skanska AB och Malmö stad har FOJAB arkitekter under en lång tid arbetat med utvecklingen av Östra Bunkeflostrand, ett 65 hektar stort område söder om Gottorpsvägen. Marken ägs till största delen av Skanska och en mindre del av Malmö stad. Området ska bebyggas med omkring 480 nya bostäder, förskola, parker och grönområden.

Mycket fokus har lagts på utformning, stråk och gröna rum för att minska uppdelningen mellan flerbostadshus och villaområden, länka ihop olika bostadsområden inom Bunkeflostrand och skapa goda förutsättningar för hållbara transportsätt och minska bilberoendet.

Utvecklingen bygger vidare på de goda värden som finns i Bunkeflostrand idag, ett tryggt bostadsområde nära natur och odlingslandskap, vardagsservice och rekreation. De nya bostäderna föreslås i radhus, kedjehus, flerbostadshus och villor. Variationen av olika bostadsformer möjliggör en befolkning av olika grupper av människor, med olika önskemål och förutsättningar och en god social hållbarhet.

Två parker och en stadsdelspark finns i området och i söder passerar Ekostråket, det pärlband av parker och naturområden som fullt utbyggt ska förbinda Bunkeflos strandängar med Pildammsparken. I stadsdelsparken och Ekostråket tas dagvattnet omhand i damm och diken, som både rustar Malmö för hundraårsregn och bidrar till bättre biologisk mångfald. Gottorps allé, med sina kastanjer, kommer framöver att användas som ett grönt gångstråk. Nya cykelvägar gör det enkelt att nå Ekostråket och ta sig vidare till havet och Hyllie, med Hyllie station bara tre kilometer bort.

Fakta

Projektnamn: Östra Bunkeflostrand / Gottorps allé
Beställare: Skanska AB
Plats: Malmö
Omfattning: 480 bostäder
Status: Pågående
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

David Kiss

Arkitekt MSA

Klara Stigner

Landskapsarkitekt MAA