Menu

Entré Malmö

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av TK Developement att ansvara för projektering av upplevelsecenter i Entrégallerian i Malmö.

I upplevelsecentret ryms bl.a. butiker, spa, restauranger och hotell. Utöver detta har FOJAB skapat två underjordiska garage som rymmer ca 1000 p-platser.

Fakta

Projektnamn: Entré Malmö
Beställare: TK Development
Plats: Malmö
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2009
Kontaktperson:

Per Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

Per Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Alper Sjöstrand

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig (KA)

Andreas Jentsch

Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéansvarig

Lars Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Lena Ekenberg

Arkitekt SAR/MSA