Menu

Elinegård

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Ikano och NCC att ta fram ett skissförslag, gestaltningsprogram och underlag till detaljplan för Elinegård – ett framtida bostadsområde vid Kalkbrottets kant i Malmö.

Ca 1200 bostäder, två förskolor, en skola, centrumfunktioner med torg samt parker och naturområden är planerat 20 år framåt, med start år 2012. Visionen är att de boende i Elinegård ska känna sig hemma i sin stadsdel och att det är tryggt och nära, samtidigt som kalkbrottets landskap är påtagligt och förhöjer omgivningens utsikt.

Utgångspunkterna i arbetet är att skapa förutsättningar för blandad bebyggelse med service och mötesplatser, med hänsyn till befintlig naturmiljö. Tanken är att ge plats åt rekreationsområden kring kalkbrottet, för att ge allmänheten tillgång till dess storslagna, ljusa och fria vyer. Därtill planeras en ny huvudgata som förbinder Annetorpsvägen med Gottorpsvägen och Yttre Rinvägen.

Fakta

Projektnamn: Elinegård
Beställare: Ikano + NCC
Plats: Malmö
Omfattning: 32 hektar
Status: Färdigställt, 2012
Kontaktperson:

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Magnus Tellhed

Arkitekt SAR/MSA

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA