Menu

Lunds Nation Landsarkivet, studentbostäder

FOJAB arkitekter har som generalkonsult ansvarat för byggandet av nya studentbostäder i kvarteret Arkivet i Lund. Projektet innebär en varsam ombyggnad av kulturhistorisk miljö samtidigt som ytterligare en ny huskropp läggs till de gamla.

FOJAB arkitekter har ansvarat för hela uppdraget i egenskap av generalkonsult och totalrådgivare, där omfattningen sträckt sig från att arbeta med ändring av gällande lokalplan till projektering, byggledning och överlämnande av färdig byggnad.

Projekteringsarbetet har krävt stort kunnande i både historiska och moderna byggtekniker. De äldsta byggnaderna är från 1903, med en tillbyggnad 1971, som omvandlats till studentbostäder. För att klara av det stora slitaget från studenter ställs också stora krav på att välja robusta material och underhållsekonomiska lösningar.

Läs mer om utemiljön

Nominerat till Skånes Arkitekturpris 2015

Följ arbetet med Landsarkivet på www.arkivetilund.se

Axis valde att spela in sin informations- och reklamfilm på Arkivet

Fakta

Projektnamn: Lunds Nation Landsarkivet, studentbostäder
Beställare: Lunds Nation Arkivet AB
Plats: Lund
Omfattning: Ombyggnad och nybyggnad, ca 120 studentbostäder
Status: Färdigställt, 2014
Kontaktperson:

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Projektgrupp

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Lars Palm

Arkitekt SAR/MSA

Sara Ericsson

Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJAB Hållbarhet

Helena Brunsson

Arkitekt SAR/MSA

Lars Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare

Annegret Nilsson

Arkitekt SIR/MSA

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Helena Bülow-Hübe

Miljö- och energichef, tekn. dr

Maria Listrup

Arkitekt SAR/MSA

Paul Eriksson

Arkitekt SAR/MSA

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Mats Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Ville Hising

Grafisk formgivare, Webbansvarig