Menu

Magnoliatomten Kv. C

FOJAB arkitekter har på uppdrag av Ikano Bostad tagit fram ett gestaltningsförslag för ett flerbostadshus i Sköndal, strax söder om Stockholm. Förslaget blir första etappen i en utbyggnad av ett område strax söder om Sköndals centrum. Byggnaden innehåller hyresrätter, LSS-boende samt kontorslokaler för Stiftelsen Stora Sköndal, som är nuvarande markägare. Detaljplanen ställs ut på granskning Q2-17.

Byggnadens tre delar som trappar sig upp längs Thorsten Levenstams Väg, får varsin utformning. Material och fönsteromfattning skiljer sig åt, men där gemensamma teman som vertikalitet, fönstertyper, entrépartier och ett brant sadeltak, kommer igen och håller ihop. Takfoten görs liten och nätt så att gavelmotivet mot torget förstärks. Mot torget föreslås även en entrébyggnad till kontoret, som utförs i en våning med asymmetriskt sadeltak och väggar i opakt fasadglas/ transparent glas.

Den norra lamelldelen förses med ett ljust varmgrått tegel och har fönsteromfattningar i samma tegel i stående förband eller puts i lätt kontrasterande kulör. Franska balkonger, balkonger mot gatan, på kortsidan och mot gård förses med pinnräcken. Mittbyggnaden har en metallfasad av plåtkassetter i guld/bronsmetallic med fönsteromfattningar i något kontrasterande kulör i samma material. Balkonger mot gatan har en front av perforerad plåt, fasad, franska balkonger och balkonger mot gården har glasräcken. Den södra delen har ett ljust gråbrunt tegel med fönsteromfattningar och visuellt ihopkopplande inslag i betong. Balkongräcken mot gatan är i betong och glas, och mot gården i glas. Franska balkonger med glasräcke. Taket i falsad plåt i tre grå nyanser, förstärker indelningen i tre volymer.

Fakta

Projektnamn: Magnoliatomten Kv. C
Beställare: Ikano
Plats: Stockholm
Omfattning: 49 HR-lgh, 6 LSS-lgh, 800 m² kontor
Status: Pågående
Kontaktperson:

Eva Ocklund

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Eva Ocklund

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Medverkande arkitekt

Daniel Jerez González

Arkitekt

Medverkande arkitekt

José Monfort Barbera

Arkitekt MSA

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt

Cecilia Jarlöv

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Ateljéansvarig

Medverkande landskapsarkitekt

Jordan Lane

Arkitekt MSA

Nyckelord