Menu

Kv. Sjöodjuret

FOJAB arkitekter har, på uppdrag av Mimer, gestaltat ett bostadskvarter vid Östermälarstrand, Västerås. Projektet består av två byggnadsvolymer som tillsammans innehåller 65 st hyresrättslägenheter. I uppdraget, som sträcker sig till färdigt förfrågningsunderlag, ingår även ett underliggande garage och gestaltning av bostadsgården som delas med intilliggande fastighet.

De förhållandevis enkla volymerna har branta sadeltak som bryts av frontespiser, vilka tillsammans med halvt indragna balkonger, skapar en karaktärsfull gestalt. Fasadmaterialet är galvaniserad plåt med inslag av kulörta fasadskivor, satta i mönster. Balkongfronterna av perforerad galvaniserad plåt förhåller sig till fönstrens ovan- och underkanter vilket skapar en känsla av ordning i fasaden.

Gården har ett flertal sittmöjligheter och mötesplatser för de boende. Ett generöst trädäck utgör vistelseyta, omgiven av grönskande öar, mjukt modulerade planteringsytor med perenner, buskar, träd och gräs. Gården förbinds med omgivande gator genom trappor och ramper. Ett större vårdträd är placerat där gården inte är underbyggd. I gårdens västra del ligger en friliggande gemensamhetslokal med övernattningsdel.

Lägenheterna varierar mellan 1-4 rok med tonvikten på 2-3 rok. Alla lägenheter har öppna planlösningar, generös indragen balkong eller uteplats.

Fakta

Projektnamn: Kv. Sjöodjuret
Beställare: Bostads AB Mimer
Plats: Västerås
Omfattning: 6600 m² BTA ovan mark, 65 lägenheter
Status: Pågående
Kontaktperson:

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Handläggande arkitekt

Sara Jonasson

Arkitekt SAR/MSA

Landskapsarkitekt

Cecilia Jarlöv

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Ateljéansvarig

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Fabian Pyk

Arkitekt

Madeleine Leijonhufvud

Arkitekt SAR/MSA

Sofia Carlberg

Arkitektpraktikant

Nyckelord