Menu

Kv. Draken 1

FOJAB arkitekter, har på uppdrag av Midroc, gestaltat ett kvarter för LSS-boende. Byggnaden består av 19 lägenheter fördelade på 4 våningar. Till lägenheterna kopplas gemensamma funktioner såsom matplats med kök, vardagsrum och tvättstuga.

Lägenheterna fördelas på 6 gruppboenden, 11 serviceboenden och 2 separata lägenheter. Entréplanet inrymmer 2 lokaler, varav den större kommer att bli en banklokal.

Gestaltningen av byggnaden är återhållsamt elegant och förhåller sig till det intilliggande torget på ett stadsmässigt vis. Sockelvåningens generösa glaspartier visar lokalernas publika och utåtriktade funktioner och hjälper till att aktivera torgytan. Byggnaden kläs i en yttre fasad av mörkt tegel, som ges en omsorgsfull detaljering. I indrag och slitsar byts materialbehandlingen till ljusa fibercementskivor. Principen med mörkt mot ljust går igen ibland annat fönster, räckesdetaljer, stuprännor och krönplåtar.

På plan 4 når man en gemensam takterrass som är tillgänglig för alla LSS-lägenheter. Takterrassen utformas för att skapa olika rumsligheter med uteplatser, planteringsbäddar, pergola och ett växthus.

Fakta

Projektnamn: Kv. Draken 1
Beställare: Midroc
Plats: Malmö
Omfattning: 3000 M² BTA
Status: Pågående
Kontaktperson:

Anders Eriksson Modin

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Anders Eriksson Modin

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef