Menu

Hovs Park

Efter vinst i idétävling arbetar FOJAB arkitekter vidare med ett unikt kvarter för målgruppen 55+ i Växjö. Gestaltningen bygger på grundidén om att låta parken och den gröna miljön prägla boendet i Hovs Park.

Parken skapar gemenskap för de boende och främjar ett socialt och aktivt liv i kvarteret. Gröna stråk, promenadslingor och utemiljöer interagerar väl med de skulpterade husen och omgivningen. I anslutning till parken och torget finns kvarterets gemensamma faciliteter, så som restaurang och café, gym, inom- och utomhuspool. Tillsammans med boule och tennisbanor, pensionärernas hus, vårdcentral och butiker bildas en helhet. Kvarteret kommer också att innehålla förskola vilket bidrar till ett levande kvarter.

Kvarteret är uppbyggt av två olika hustyper, punkthus med gemensamma funktioner i bottenvåningen samt terrasshus. Åtskilda privata terrasser med inramade vyer bidrar till en skulptural form med stark karaktär. Punkthusens fasader får stora inslag av trä som bidrar till en varm och behaglig närmiljö. Terrasshusen uppförs helt i trä. Hustyperna har en stark koppling till varandra, både i form och detalj. Gemensamt för båda hustyperna är också sedumtak.

Hovs Park har ett högt miljö- och hållbarhetstänk utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Tanken är att installera solceller samt mätare för el, varm- och kallvatten där de boende kan jämföra sin förbrukning med ett genomsnitt för området. Hovs Park planeras att börja byggas under hösten 2018.

Fakta

Projektnamn: Hovs Park
Beställare: APP Properties
Plats: Växjö
Omfattning: 20 000 m² BTA
Status: Pågående
Kontaktperson:

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Projektgrupp

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Anna Nilson

Arkitekt SAR/MSA

Mats Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Niklas Sonestad

Arkitekt MSA/MAA

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA