Menu

Bernlundska Huset

Bernlundska Huset uppförs på andra sidan den nya stadsdelen Västerport, i direkt anslutning till Lunds Centralstation. Byggnaden skapar ett naturligt möte mellan Lunds centrala stenstadsbebyggelse och trädgårdsstaden som tar vid strax norrut.

Med ett intressant volymspel i olika höjder och indrag samt ett homogent fasadmaterial skapas en solitär mitt i det nya kvarteret Aromalund.

Fakta

Projektnamn: Bernlundska Huset
Beställare: Sjöson AB
Plats: Lund
Omfattning: 12.000 m²
Status: Pågående
Kontaktperson:

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Handläggande arkitekt

Andreas Jentsch

Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéansvarig

Medverkande arkitekt

Haydar Alward

Arkitekt SAR/MSA