Menu

Astronomihuset

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Akademiska Hus Syd AB att uppföra det nya Astronomihuset vid det gamla vattentornet på Sölvegatan i Lund.

Tomten och verksamheten lät forma de nya byggnaderna genom att det gamla vattentornet använts för placering av astronomiska instrument som är kopplat till ett optiklak i den nya institutionsbyggnaden. Gestaltningsmässigt har den nya byggnaden anpassats till det kringliggande universitetsområdets röda tegelarkitektur.

Verksamheternas arbetssätt har krävt både stor generalitet och flexibilitet i byggnaderna, varvat med fasta observationsplatser för astronomiska instrument. Byggnaderna inrymmer laboratorier, undervisningslokaler, en större hörsal, kontorslokaler och bibliotek. Försörjning sker med bergsvärmeteknik som har ett avancerat installationssystem för styrning av ventilation, värme och el.

För projektet tilldelades FOJAB Lunds Stadsbyggnadspris 2002

Fakta

Projektnamn: Astronomihuset
Beställare: Akademiska Hus Syd AB
Plats: Lund
Omfattning: 5300 m²
Status: Färdigställt, 2001
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Hans Ödman

Arkitekt

Ewa Jeppsson

Arkitekt SIR/MSA

Claudia Meirama (1947-2010)

Arkitekt SAR/MSA