Menu

Årstidsparkerna i Karlslund

FOJAB arkitekters visionsförslag är utvalt i ett parallellt uppdrag i Koppargården, Karlslund i Landskrona. Denna tidiga vision visar vägen i det pågående arbetet med området där målet är att åstadkomma en tätare, mer varierad bebyggelse och nya attraktiva mellanrum, samtidigt som en stor del av dagens lägenheter och stråk bevaras.

Landskrona stad ser stora möjligheter för stadsdelen Karlslund i norra Landskrona och tar nu, i samarbete med fastighetsägarna, ett samlat grepp för områdets utveckling. Målet är att förbättra miljön i området och utveckla ett attraktivt bostadsområde i den växande staden. I ett parallellt uppdrag för delområdet Koppargården med Landskronahem som uppdragsgivare har FOJAB arkitekter tagit fram en tidig vision för området.

Årstidsparkerna är ett mellanting mellan torg och park. De är tänkta att komplettera Karlslunds generösa grönytor och idrottsanläggningar och bidra till att utveckla områdets identitet. Visionen innehåller 1600 bostäder, inräknat de befintliga, dessutom planeras för två nya förskolor. De nya bostäderna består av en mix av flerbostadshus i en öppen kvarterstruktur och radhus. Nya, diagonala gator leder in mot rekreationsområdet. En genomgående tanke är att det ska vara enkelt att orientera sig i området och att de boende alltid ska ha närhet till en park eller annan mötesplats.

Se film

Fakta

Projektnamn: Årstidsparkerna i Karlslund
Beställare: Landskrona Stad och Hemsö
Plats: Landskrona
Omfattning: Ca 1600 bostäder
Status: Pågående
Kontaktperson:

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Mikael Pettersson

Arkitekt SAR/MSA

David Kiss

Arkitekt MSA