Menu

Vision för Maglarps strand

FOJAB arkitekter har fungerat som processledare i arbetet med att hitta en gemensam stadsbyggnadsvision och vision för Maglarp på uppdrag av Skanska, Klövern och Älvsbyhys. 

Maglarp blir följaktligen en ny stadsdel i den västra delen av Trelleborg, med bostäder, service, rekreation och nya målpunkter för Trelleborgarna. I skissen för Maglarp utnyttjas närheten till havet, södersluttningen, nivåskillnaderna och de kulturhistoriska strukturerna för att förstärka de historiska spåren.

Kvartersstrukturen rymmer en tydlig hierarki i gatunätet som gör det lätt att orientera sig. Som ny stadsdel kopplas Maglarp samman till staden med hjälp av ett utbyggt gång- och cykelnät samt de nya målpunkterna för bl.a. rekreation vilket minskar de mentala avstånden.

Fakta

Projektnamn: Vision för Maglarps strand
Beställare: Skanska, Klövern och Älvsbyhus
Plats: Trelleborg
Omfattning: Ca 3000 bostäder
Status: Färdigställt, 2012
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Emma Olvenmyr

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Illustratör

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Nyckelord