Menu

Villa Brorman

I Malmös äldsta villaområde Fridhem, på den kanske sista obebyggda tomten, ligger Villa Brorman. Patriciervillorna, som tronar förnämt på sina lummiga tomter, har fått en värdig sentida granne i form av en byggnad som andas lågmäld elegans. Den är präglad av gedigna material, konsekvent använda, och en säker rumskomposition kring axlar som öppnar siktlinjer ut mot grönskan.

Väggar och tak är av oorganiska material och ytskikten få och sparsmakade; Tegel, teak och zink exteriört och vita slätputsade väggar invändigt. Fasaden är murad av Kolumbategel, handgjorda tegelplattor i formaten 528 x 108 x 37. Teglet togs ursprungligen fram till Kolumbamuséet i Köln, därav namnet, men ger också associationer till antik arkitektur. Tegelfasaden och de enkla formerna antyder en tidlöshet i en i övrigt modern byggnad.

Fridhem ligger i västra Malmö strax söder om Limhamnsvägen, som löper längs Ribersborgsstranden. Området har parkliknande tomter med stora och påkostade villor. Många av dem uppfördes under tidigt 1900-tal av Malmös mer framgångsrika entreprenörer och grosshandlare, och ritades av kända arkitekter. Genom en kvalitetsmedveten och engagerad byggherre, en erfaren arkitekt och ett bygge som fått växa fram i lugn takt har området fått ett nytillskott, som för traditionen vidare.

Fakta

Projektnamn: Villa Brorman
Beställare: Privat
Plats: Malmö
Omfattning: Ca 400 M²
Status: Färdigställt, 2013
Kontaktperson:

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Projektgrupp

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Andreas Jentsch

Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéansvarig

Lena Ekenberg

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord