Menu

Villa Ask

I ett pilotprojekt lett av FOJAB arkitekter har den första helt oorganiska lågenergivillan i sitt slag byggts, i Stångby norr om Lund. Pilotprojektet är initierat och lett av FOJAB arkitekter i samarbete med Elitfönster, Skanska Stomsystem och Byggcity. 

Villan är utrustad med nyutvecklade hållbara innovationer såsom en ny typ av isolerade fönsterskjutsluckor och byggkonstruktion helt i betong. Skjutluckorna ger fönstren dubbelt så bra värmeisolering som vanliga lågenergifönster och ger ett utmärkt solskydd. De boende väljer själva om och när de vill ha dagsljus, skydd mot solinstrålning eller låg energianvändning. Fönsterarean är dubbelt så stor som konventionella passivhus men energianvändningen kan ändå minskas med 10-20% jämfört med vad kraven för passivhus anger.

Vidare har husets byggts i värmetröga material som ger jämn inomhustemperatur och helt utan inbyggt trä i konstruktionen. Byggnaden har en traditionell betongstomme och bjälklag av betong. I yttervägg och yttertak används s.k. PIR-isolering – en högisolerande produkt med 50% bättre isoleringsförmåga än vanlig isolering. Byggnaden är dessutom brand- och fuktsäker, utan inbyggda material som kan mögla eller ruttna.

Faller projektet väl ut kan de nya klimatsmarta lösningarna i framtiden främst bli aktuella att använda för villor och radhus, men även flerfamiljshus och kontorsbyggnader. Större delen av byggnadens miljöpåverkan bestäms redan i planerings- och designskedet. Det är därför viktigt som arkitekt att driva dessa frågor framåt.

Fakta

Projektnamn: Villa Ask
Beställare: Jonny Ask
Plats: Lund
Omfattning: 6 RoK, ca 180 kvm BOA
Status: Färdigställt, 2012
Kontaktperson:

Sune Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Sune Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Mikael Stemell

Högskoleingenjör