Menu

Vellinge Ängar

I ett parallellt uppdrag för Vellinge ängar vann FOJAB arkitekters förslag tävlingen för en ny gångbro över E6 med busshållplatser och nytt angöringstorg. Huvudtanken med förslaget är att göra Vellinge tätort synligt från E6 och samtidigt skapa en trygg och tillgänglig väntplats för resande med regionbussen.

Förslaget tar upp karaktären från det omgivande landskapet som en del av konceptet för hållplatsens utformning; Vellinge ängar är en av Sveriges bäst bevarade havsstrandängar med bl.a. stor rikedom på häckande strandängsfåglar. Som en passage mellan östra och västra sidan över motorvägen ger gångbron visuell kontakt med Vellinge och utgör ett landmärke för bilisterna som rör sig utmed E6, och signalerar närhet till Vellinge.

Gångbron landar på ett angöringstorg på den östra sidan, Ängstorget, som ges en mer urban karaktär med öppna siktstråk och blir en viktig del av tryggheten på platsen. Två trädrader på ömse sidor om torget förtydligar kopplingen till ängarna på västra sidan. Funktioner som bilparkering, cykelparkering och angöringsplats underordnar sig platsen design, som får en mer lekfull gestaltning i form av en asymmetrisk trappa som inbjuder till skateboardåkning.

Trappan fungerar också som sittplatser. En tydlig och funktionell belysningsgestaltning gör platsen trygg och inbjudande under kvällstid. På torget föreslås planteringar med ängsvegetation för att ytterligare förhöja platsens karaktär.

Fakta

Projektnamn: Vellinge Ängar
Beställare: Vellinge kommun
Plats: Vellinge
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2011
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Thérèse Magnusson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Anna Neuhauser

Arkitekt MSA

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator