Menu

Vattenhallen LTH

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Akademiska Hus att ansvara för konceptutveckling, ombyggnad och inredning för Vattenhallen Science Center, med fokus på pedagogiska upplevelser, event och experiment för barn och vuxna.

I V-huset på LTH stod stora delar av den gamla lokalen oanvänd, men fick efter renoveringen bl.a. en stor experimenthall, lektionssal, pausrum, laboratoriesal och verkstad.

Med utgångspunkt i den historiska hallens industriella karaktär och narrativ har FOJAB skapat en miljö som är färgstark, spännande och inbjuder till utforskande. 

Exponerade byggnadsmaterial och tekniska system bildar en fantasieggande fond till de olika experimentstationerna. Tillägg har gjorts med enkla material och hallens blå vattenkaraktär står i kontrast till de inre mörka delarnas varmt röda färgsättning.

 

Fakta

Projektnamn: Vattenhallen LTH
Beställare: Akademiska Hus
Plats: Lund
Omfattning: 900 kvm
Status: Färdigställt, 2009
Kontaktperson:

Viveca Rosencrantz

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

Mats Österberg

Arkitekt SAR/MSA, konsult

Viveca Rosencrantz

Arkitekt SAR/MSA