Menu

Varvet

FOJAB arkitekter har på uppdrag av JM gestaltat ett bostadskvarter i Dockan, Malmö. Ambitionen har varit att göra en stadig byggnad som står upp mot det stora gaturummet och knyter an till den historiska varvsmiljön.

Projektet består av ett bostadskvarter med totalt 133 lägenheter fördelat på sex våningar. Byggnaden ges en stark form och bildar ett helt kvarter med en sluten innergård. Gatan aktiveras med lokaler, entréer och bostäder.

Gestaltningsidén tar sin utgångspunkt i platsen och dess unika läge precis vid entrén in till Dockan. Byggnaden knyter också an arkitektoniskt till områdets historia. Fasaderna i mörkt rödbrunt tegel ges en stram repetitiv fönstersättning. Entrépartier och fönster får en varm ton som påminner om mässing. Den översta våningen är indragen och har en takterrass runt hela kvarteret. Bottenvåningen muras med relief som skapar skuggverkan och extra detaljering.

Gården står i kontrast till utsidans stramhet. Här kommer väggar, fönster och balkongräcken vara vita. Gården är helt sluten och erbjuder ett tyst, vindstilla rum med prunkande grönska, och platser för lek, umgänge och gemensamma måltider.

Fakta

Projektnamn: Varvet
Beställare: JM AB
Plats: Malmö
Omfattning: 1885 m² BYA
Status: Pågående
Kontaktperson:

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Projektgrupp

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Ida Stavenow

Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéansvarig