Menu

Utvecklingsplan Bollebygd, Härryda och Mark

Tre kommuner, Bollebygd, Härryda och Mark förenas i en unik satsning i samband med byggandet av den nya stambanan mellan Borås och Göteborg. Tillsammans med FOJAB arkitekter har man tagit fram en utvecklingsplan, med utgångspunkt i en ny gemensam tågstation, en halvtimme från Göteborgs centrum. Här kommer framtidens klimatsmarta livsstil att ta form i en region som satsar på hållbar tillväxt och infrastruktur.

Utvecklingsplanen tar fasta på de tre kommunernas befintliga kvalitéer och tillväxt i ett 25-årsperspektiv. Ett nytt stationsläge mellan Bollebygd och Rävlanda möjliggör en befolkningsökning med ca 8-10 000 invånare och att de två orterna på sikt byggs ihop. Här ska det finnas ett brett utbud av boenden, handel och kommunal service i strategiska lägen, med en närhet till natur och rekreation.

Idag väljer 80% av invånarna i området bil, i brist på attraktiva resealternativ. En av nyckelfrågorna är att skapa bra förbindelser för såväl bil, buss och cykel, till och från stationsområdet. Således föreslås stora satsningar på klimatsmart infrastruktur med satsningar på pendelparkeringar, vägar, samt gång- och cykelvägar.

Fakta

Projektnamn: Utvecklingsplan Bollebygd, Härryda och Mark
Beställare: Härryda, Marks och Bollebygds kommuner
Plats: Härryda, Marks och Bollebygds kommuner
Omfattning: Kommunöverskridande utvecklingsplan
Status: Färdigställt, 2014
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Emma Olvenmyr

Planeringsarkitekt FPR/MSA