Menu

Umami, etapp 2

Tre stycken nya punkthus i området Umami Park, etapp 2. Wallenstam utvecklar en del av Hallonbergen till en attraktiv stadsmiljö med nya offentliga rum, handel och bostäder. FOJAB arkitekter arbetar med landskapsplaneringen för hela området och har nu fått i uppdrag att gestalta tre stycken punkthus i dess västra del.

Vi har låtit byggnaderna få en fri placering i terrängen där naturmarken tar vid. Naturen tillåts komma ända inpå fasaderna. Gården ligger mellan husen som en tunn skiva på marken och ansluter endast varsamt till entréerna.

Det organiska har inspirerat både landskapsutformningen och den utvändiga gestaltningen av husen, vars främsta kännetecken är de rundade balkongerna med metallfronter som sveper hela vägen runt husens tegelfasader likt breda, glansiga presentband. När vi dessutom adderat ytterligare band av betong fick volymerna en riktigt lyxig inslagning.

Fakta

Projektnamn: Umami, etapp 2
Beställare: Wallenstam
Plats: Stockholm
Omfattning: 10.700 M² BTA, 59 bostadsrätter, 89 hyresrätter
Status: Pågående
Kontaktperson:

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt

Johan Paju

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Handläggande arkitekt från 2017

Anna Thorell

Arkitekt SAR/MSA

Handläggande arkitekt till och med 2016

Max Zotterman

Arkitekt SAR/MSA

Handläggande landskapsarkitekt

Jordan Lane

Arkitekt MSA

Medverkande arkitekt

Greger Stetz

Arkitekt MSA, Dipl. - Ing.

Medverkande arkitekt

Sofia Carlberg

Arkitektpraktikant