Menu

Tetra Pak Matsal

FOJAB arkitekter fick i uppdrag att omvandla och utvidga Tetra Paks matsal. Uppdraget omfattade en total renovering av tagningstorg, kafédel och sittytor, samt en tillbyggnad som utökar antalet sittplatser men även kan stängas av och användas som hörsal.

Mycket fokus har lagts på detaljer kring den fasta inredningen med avdelare och paneler för serveringsutrustningen på tagningstorget, som utförts i oljat ekfaner och med rostfria detaljer.

Tillbyggnaden har utförts i tegel som anknyter till omkringliggande byggnader med höga öppningsbara glaspartier mot uteplatsen. Den har även öppnats upp mot den införliggande korridoren, för att dela med sig av ljus och aktivitet.

I matsalen – som flyter genom flera byggnadskroppar – har ett ekgolv som binder samman miljön till en enhet lagts. I mitten av matsalen ligger caféets serveringsdel utförd i MDF och som med sin nya placering kan möta besökaren och även ha servering då tagningstorget är stängt.

Fakta

Projektnamn: Tetra Pak Matsal
Beställare: Tetra Pak
Plats: Lund
Omfattning: Nybyggnad 275 Kvm, Ombyggnad ca 1150 Kvm
Status:
Kontaktperson:

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Projektgrupp

Uppdragsansvarig Arkitekt

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Handläggande Arkitekt

Nils Philip Påhlsson

Arkitekt SAR/MSA

Inredning

Lisa Mannheimer

Arkitekt SIR/MSA, Ateljéansvarig