Menu

Tetra Pak 316-317

Sommaren 2010 invigdes 19 000 m² nya tekniskt avancerade lokaler för kontor, labb, produktion, utveckling och lager för världsledande Tetra Pak i Lund. FOJAB arkitekter har medverkat i hela processen från de första skisserna och investeringskalkyler till bygg- och förvaltningshandlingar.

FOJAB arkitekter svarade som generalkonsult/totalrådgivare för framtagande av förfrågningsunderlag. I ett sent skede ställdes entreprenadformen om från generalentreprenad till totalentreprenad där vi fullföljde projekteringen av bygghandlingar. Utöver bygghandlingsprojektering utfördes omfattande projektering av labbinredningar och produktionsutrustning. Dessa delar utfördes som generalentreprenader.

Syftet med byggnad 316/317 var att skapa en optimal infrastruktur för Tetra Pak:s utveckling och produktion av deras tyngsta och mest avancerade förpackningsmaskiner. Extremt stort fokus har under projektet legat på att skapa en flexibel, rationell och omställbar byggnad vars utgångspunkt är att stötta verksamheten. Grundförutsättningen för en säker, harmonisk och begriplig miljö är en tydlig struktur som stödjer verksamheten och är enkel att begripa. Trots byggnadens storlek och komplexa sammansättning av olika funktioner och produktionssystem upplevs denna som enkel att förstå och lätt att orientera sig i.

Huvudsaklig utvecklings- och produktionsyta utgörs av byggnad 316 på ca 17 500 m² BTA. Byggnaden omfattar ca 500 kontorsarbetsplatser i anslutning till en utvecklingshall på ca 4000 m². Utöver byggnad 316 omfattade projektet även ombyggnad av intilliggande byggnad 314, där lokaler för torrlab, mätlab och el-lab skapades.

Eftersom det handlar om teknik för att kunna förpacka livsmedel ställs höga krav på hygien. Hallen är därför delvis livsmedels- samt FDA-klassad enligt amerikanska normer då mejeriverksamhet bedrivs i en del av hallen.

Fakta

Projektnamn: Tetra Pak 316-317
Beställare: Tetra Pak
Plats: Lund
Omfattning: 19 000 m²
Status: Färdigställt, 2010
Kontaktperson:

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Projektgrupp

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Janis Kursis

Arkitekt SAR/MSA

Göran Hellquist

Arkitekt SAR/MSA

Mårten Fridberg

Byggnadsingenjör, CAD-ansvarig

Lars Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare

Mikael Stemell

Högskoleingenjör

Anna Neuhauser

Arkitekt MSA