Menu

Tandvårdshögskolan Malmö

FOJAB arkitekter har under 1992-2013 projekterat ombyggnader av Tandvårdshögskolan i olika etapper och fick 2012 uppdraget att genomföra en lokalutredning för en framtida tandvårdsutildning.

Ombyggnaderna som genomförts omfattar lokaler för samtliga förekommande vårdsituationer, såsom mottagning, undersökning, tandvårdsbehandling, operationsrum, röntgen, sterilisering, laboratorier och alla typer av lokaler för undervisning och administration.

Ambitionen med ett nytt lokalprogram var att formulera morgondagens tandvårdsutbildning. Projektet genomfördes i tillämpande workshops i flera olika steg. Resultatet blev en programförklaring för hur lokaler, funktioner och aktiviteter skulle förhålla sig till varandra och få lokalerna att samordnas mer effektivt. Därför genomfördes ett test av lokalprogrammet, dels i den befintliga byggnaden och dels i en nybyggnad.

Fakta

Projektnamn: Tandvårdshögskolan Malmö
Beställare: Akademiska Hus i Lund/Malmö Högskola
Plats: Malmö
Omfattning: 20 000 m²
Status: Färdigställt, 2013
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Ansvarig workshopsarbete

Åsa Swanberg-Lorentzen

Inredningsarkitekt SIR/MSA

Sune Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Haydar Alward

Arkitekt SAR/MSA

Claudia Meirama (1947-2010)

Arkitekt SAR/MSA