Menu

Sveavägen 44

En vild naturpark anläggs just nu på taket till Skandias gamla huvudkontor.

Fakta

Projektnamn: Sveavägen 44
Beställare: Diligentia
Plats: Stockholm
Omfattning: ca 3500 kvm
Status: Färdigställt, 2016
Kontaktperson:

Johan Paju

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Projektgrupp

Johan Paju

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Handläggare

Sofia Fors Szuba

Landskapsarkitekt MSA