Menu

Studentlitteratur

Studentlitteratur AB i Lund har genom FOJAB arkitekter fått nya lokaler, där målsättningen varit att uppnå en modern, öppen och transparent miljö.

Projektet omfattar ca 4.200 m² kontor samt ca 3.900 m² lager.

Efter en omfattande ombyggnad av befintliga lokaler har en ny och förtätad arbetsmiljö skapats, med individuella arbetsplatser och zoner för planerade och spontana möten.

Inredningsuppdraget har inkluderat programskede, brukarprocess, systemhandling, produktionshandlingar, färgsättning och ljusdesign.

Fakta

Projektnamn: Studentlitteratur
Beställare: Bratt Sverige AB
Plats: Lund
Omfattning: 4.200 m² kontor, 3.900 m² lager
Status: Färdigställt, 2016
Kontaktperson:

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Projektgrupp

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Handläggande Arkitekt

Lars Palm

Arkitekt SAR/MSA

Viveca Rosencrantz

Arkitekt SAR/MSA

Kristina Fors

Arkitekt SIR/MSA

Paul Eriksson

Arkitekt SAR/MSA

Henrik Laurino

Arkitekt SAR/MSA

Nils Philip Påhlsson

Arkitekt SAR/MSA

Ewa Jeppsson

Arkitekt SIR/MSA

Hans Ödman

Arkitekt

Claudia Meirama (1947-2010)

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord