Menu

Lunds Nation Landsarkivet, utemiljö

FOJAB arkitekter har utformat utomhusytorna kring studentbostäderna i Landsarkivet, i samklang med den befintliga miljön. Ytorna som riktar sig ut mot omgivande gaturum har bevarats så långt som möjligt medan den inre fruktträdgården fått en ny utformning inspirerad av sitt tidigare utseende.

Principen för arkivets trädgård har varit att förändra så lite som möjligt ut mot Dalbyvägen och Arkivgatan. Befintliga träd och gjutjärnsstaket har bevarats och kompletterats med klippta bohäckar där det funnits behov av att dölja cykelparkeringar. På samma har så mycket som möjligt av gårdens karaktär och dess grönskande fruktträdgård bevarats.

Innergården fyller en viktig funktion i att samla studentaktiviteterna i de fyra byggnaderna. Den tidigare uteplatsen i nordvästra hörnet har bevarats och i söder har det skapats en ny, upphöjd terrass som ansluter till den samlingslokal i två plan som ligger i hus D. Tvärs över gården har en slingrande gång anlagts, som gör det möjligt att röra sig i det gröna rummet.

Läs mer om Landarkivets studentbostäder

Fakta

Projektnamn: Lunds Nation Landsarkivet, utemiljö
Beställare: Lunds nation
Plats: Lund
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2013
Kontaktperson:

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA