Menu

Solcellsprojekt Musikhögskolan

Solavskärmning med integrerade solceller på befintlig byggnad.

Fakta

Projektnamn: Solcellsprojekt Musikhögskolan
Beställare: Statens fastighetsverk
Plats: Malmö
Omfattning: 21 kW
Status: Färdigställt, 2004
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare