Menu

Solbjer projekttävling

Internationellt vatten är FOJABs bidrag i Lunds kommuns projekttävling om att gestalta de offentliga rummen i kvarteret Solbjer. FOJAB inbjöds som ett kontor av tre. Kvarteret Solbjer är den första etappen i utbyggnaden av den nya stadsdelen Brunnshög i Lund. Planen innebär cirka 700 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus och radhus.

Utgångspunkten i vårt förslag är att skapa levande stadsrum, som inspirerar till delaktighet och engagemang. Platser för vardag och fest, möten och avskildhet, lek och vila. Områdets höga exploatering gör att grönskan blir enormt viktig. Dessutom ser vi vattnet som den blå tråden, Solbjers unika tillgång!

Omhändertagandet av och hushållandet med vatten har i alla tider präglat miljöer på vitt skilda sätt runt om i världen. Detta ville vi ta fasta på i vårt förslag för Solbjer. Människans behov av vatten är globalt och binder oss samman oavsett religiös eller kulturell bakgrund. Vatten har också haft en viktigt social funktion genom att binda samman människor: brunnen mitt i byn dit byborna söker sig för att hämta vatten.

Vi har i vårt förslag gjort en tolkning av vattnets olika funktioner och gett uttrycken ett modernt formspråk med inspiration från platser från olika platser i världen och från olika kulturer. Genom dessa inslag får den nya stadsdelen en kosmopolitisk prägel som skapar igenkänning för människor som bor eller vistas i stadsdelen och som kommer från eller har besökt andra länder.

Upplevelser av vatten är en bristvara för Lundaborna. Genom att ta vara på vattnet som både resurs och inspirationskälla kommer Solbjer få en stark identitet och bli till en tillgång för hela Lund.

Koncept: Internationellt vatten

Fakta

Projektnamn: Solbjer projekttävling
Beställare: Lunds kommun
Plats: Lund
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2013

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Thérèse Magnusson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA