Menu

Södra Värtan Kv. P2

Vinnande förslag i parallellt uppdrag. Del av ett nytt bostadskvarter i stadsdelen Södra Värtan. En stor utmaning i projektet har varit att få ihop Stockholms stads intentioner om en strikt, geometriserad, och ordnad arkitektur med byggherrens idé om ett bostadshus som de boende på ett eller annat sätt får påverka med konst.

Gestaltningsidén utgår ifrån ett yttre geometrisk grid med en bakomliggande 900 mm djup loggia. Den starka moduliseringen gör att stadsmässighet och god proportionering kan säkerställas utåt samtidigt som loggian kan hantera påverkan av konst, varierande fönsterbröstningar, buller, sol, vind mm. Balkonger tillåts också att i varierad grad skjuta ut genom den yttre fasaden så att lägenheterna då får 1400 mm djupa balkonger. Fastigheten delas upp i 4 lika delar med varsitt trapphus. Varje husdel behandlas olika för att skapa variation inom det överordnade geometriska temat.

Planarbetet startar under oktober 2016.

Fakta

Projektnamn: Södra Värtan Kv. P2
Beställare: Abacus
Plats: Stockholm
Omfattning: 71 lägenheter, ca 5850 m² ljus BTA
Status: Pågående
Kontaktperson:

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Cecilia Jarlöv

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Ateljéansvarig

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Mikael Pettersson

Arkitekt SAR/MSA

Sara Jonasson

Arkitekt SAR/MSA

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare