Menu

Skeppsbron

På uppdrag av Landskrona Kommun har FOJAB arkitekter ritat ca 140 nya lägenheter vid kajen i Landskrona.

Lägenheterna är genomgående med rum mot en tyst innergård och bottenplan som innehåller lokaler. En helt ny tillfart till området skapas genom den gröna boulevarden som löper från teatern ned till Resetorget.

Den nya bebyggelsen omger och avgränsar Resetorget som ett tydligt stadsrum, husen kring torget innehåller en mix av verksamheter och bostäder.

Fakta

Projektnamn: Skeppsbron
Beställare: Landskrona kommun
Plats: Landskrona
Omfattning: Ca 140 lägenheter
Status:
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Projektgrupp

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Lars Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare