Menu

Skeppet

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Simrishamns Kommun att ta fram en programhandling för ett samlat kulturcentrum i Simrishamns hamn.

Hamnen har alltid varit en viktig attraktionskraft för stadens identitet och förslaget visade hur den befintliga magasinbyggnaden skulle bevaras och byggas ut för att lyfta fram basnäringarna i regionen – fisket, kulturen och turismen – för att ge dem utrymme att samarbeta i nya lokaler. 

Resultatet blev Kulturhuset Skeppet – en mötesplats, arbetsplats och ett öppet rum för allmänheten. Skeppet är uppbyggt så att verksamheter och föreningar ska kunna ska kunna utnyttja lokaler och genomföra gemensamma projekt.

Möjligheten att anpassa rumsindelningen ger flexibilitet för variation över årstiderna liksom förändringar i verksamheterna på lång sikt. De mest publika delarna ligger i bottenplan för att vara så öppna och tillgängliga som möjligt för allmänheten.

Fakta

Projektnamn: Skeppet
Beställare: Simrishamns kommun
Plats: Simrishamn
Omfattning: 3 500 m²
Status: Färdigställt, 2006
Kontaktperson:

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Projektgrupp

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Anna Schlyter

Arkitekt SAR/MSA

Mattias Johansson

Arkitekt MSA