Menu

Sigtuna Kv. 17 & 18

FOJAB och Fler Bostäder i Sverige AB har gemensamt förvärvat Kv. 17 och 18 inom Sigtuna Stadsängar. Ett gemensamt projektbolag har bildat vars uppgift är att utveckla bostadsrätter från idé till överlämning.

Sigtuna Stadsängar bygger vidare på historiska Sigtunas karaktär med en småskalig, stadsmässig struktur. Kvarteren gestaltas med uttryck som är präglat av variation inom en stark struktur och indelning i olika typologier. I bottenvåningarna öppnar bostäderna upp mot gata och gård. Lägenheterna är yteffektiva men rika på kvaliteter. Högst upp erbjuds unika kvaliteter med bostäder i etage och generösa terrasser och balkonger. Kvarteren skall innehålla bostäder som fungerar för en blandning av konstellationer och erbjuda möjlighet till god social gemenskap.

Projektet omfattar ca åttio bostäder fördelade på två föreningar, inom fem stycken byggnader med gemensamma gårdar och parkeringslösning.

Fakta

Projektnamn: Sigtuna Kv. 17 & 18
Beställare: Sigtuna Kv. 17 & 18
Plats: Sigtuna
Omfattning: 7600 m² BTA, ca 80 lägenheter
Status: Pågående
Kontaktperson:

Fabian Pyk

Arkitekt

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Handläggande arkitekt

Fabian Pyk

Arkitekt

Madeleine Leijonhufvud

Arkitekt SAR/MSA

Amanda Forser

Arkitektpraktikant

Sofia Fors Szuba

Landskapsarkitekt MSA

Mikael Pettersson

Arkitekt SAR/MSA

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Helena Bülow-Hübe

Miljö- och energichef, tekn. dr

Aija Baumane

Energi- och miljöingenjör