Menu

Sigtuna 1:15

Förslag i markanvisningstävling för Sigtuna Stadsängar, kv 1:15. Förslaget tar sin utgångspunkt i det historiska Sigtuna och en idé om fyra stycken trapphus kring en gård. Strukturen ger ett sammanhållet stadsmässigt bostadskvarter med tydliga hörn samtidigt som öppningar emellan volymerna tar in ljus på gården och gör det möjligt att röra sig genom kvarteret på flera olika sätt.
Förslaget redovisar två olika fyrspännarlösningar, ett lamellhus och ett kvadratiskt punkthus med vidhängande lägre volym. Husen har branta 45-gradiga sadeltak med artikulerade frontespiser eller takkupor. Genom att växla de två trapphustyperna och takfallen skapas en variation längs var och en av kvarterets fyra fasader. Gavelmotiv blandas omväxlande med långsidor och takfoten pendlar mellan tre och fyra våningar. Varje trapphusvolym föreslås också delas upp i två delar, kulör- och materialmässigt, för att ytterligare bryta ner skalan.
Den arkitektoniska variationen är inte slumpmässig utan platsspecifik. Eftersom kvarteret utgör fond åt Silvertorget gestaltas volymen i kvarterets sydöstra del som en mer reslig huskropp i ljust tegel och förses med frontespiser med syftet att fånga upp stadsdelstorgets skala och riktning. I bottenvåningen återfinns en lokal som lämpar sig för ett kafé eller en restaurang mot torget där plats finns för en uteservering. Kvarterets sydvästra hörn bryter Silvergatans siktlinje och blir ett mindre landmärke i gatans fond sett från Gretas Torg i väster. Volymen utförs i mörkt tegel med takkupor och en lokal i bottenvåningen med skyltfönster att kika in igenom i väntan på bussen.

Fakta

Projektnamn: Sigtuna 1:15
Beställare: Veidekke
Plats: Sigtuna
Omfattning: 6000 M², 66 lägenheter
Status: Genomfört
Kontaktperson:

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Projektgrupp

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Johan Paju

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Magnus Lundström

Arkitekt SAR/MSA (föräldraledig)

Max Zotterman

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord