Menu

Kv. Priorn

Ombyggnad av bottenvåning för anpassning till gatunivån samt fasadrenovering för nya handelsytor i kvarteret.

Fakta

Projektnamn: Kv. Priorn
Beställare: Vasakronan
Plats: Malmö
Omfattning: Ombyggnad för nya handelsytor
Status: Färdigställt, 2010
Kontaktperson:

Per Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

Per Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Alper Sjöstrand

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig (KA)

Göran Ek

Arkitekt SAR/MSA

Lars Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Bas-P

Lars Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare

Mattias Johansson

Arkitekt MSA

Nyckelord