Menu

Planprogram för Maglarps strand

På uppdrag Trelleborgs Kommun har FOJAB arkitekter tagit fram ett planprogram för Maglarps Strand med förslag till bebyggelse vid kustområdet Stavstensudde.

Syftet med programmet var att utreda möjligheterna till att bygga vidare på kustområdet och utveckla det till en levande stadsdel som länkas samman med resten av Trelleborg.

I planprogrammet redogörs för en långsiktig hållbar och strategisk utveckling av Trelleborg vilket har legat till grund för vidare utveckling av detaljplan för Trelleborgs Kommun.

Fakta

Projektnamn: Planprogram för Maglarps strand
Beställare: Trelleborgs kommun och Dagon/Skanska Nya hem
Plats: Trelleborg
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2009
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator