Menu

P-huset Hyllie

Fakta

Projektnamn: P-huset Hyllie
Beställare: P-Malmö
Plats: Malmö
Omfattning: 1400 platser
Status: Färdigställt, 2010
Kontaktperson:

Per Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Alper Sjöstrand

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig (KA)

Andreas Jentsch

Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéansvarig

Niklas Sonestad

Arkitekt MSA/MAA

Nyckelord