Menu

Kustzon Lomma Bjärred

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Lomma Kommun att ta fram en fördjupad översiktsplan för kustområdet Lomma-Bjärred.

Planen utredde främst stora skyddsvärden, regionala rekreationsvärden och högt bebyggelsetryck men kompletterades senare med detaljplaner längs kusten för att värna de intressen som tidigare tydliggjorts i den fördjupade översiktsplanen.

Fakta

Projektnamn: Kustzon Lomma Bjärred
Beställare: Lomma kommun
Plats: Lomma
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2006
Kontaktperson:

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Projektgrupp

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Emma Olvenmyr

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig