Menu

Översiktsplan, inkl. miljökonsekvensbeskrivning för Kristianstad kommun

FOJAB arkitekter har varit projektledare för en översiktsplan över Kristianstad Kommun, inklusive miljökonsekvensbeskrivning och fördjupning av orter.

Översiktsplanen fokuserar på en positiv utveckling för hela kommunen, med ledorden stad och landsbygd i balans. Viktiga frågor har varit att stärka kommunens position i den regionala utvecklingen, främja stad och landsbygd samt attrahera fler boende och verksamheter.

Särskilt utrymme ägnas åt hur basorterna Arkelstorp, Degerberga, Fjälkinge, Linderöd, Tollarp, Åhus och Önnestad kan utvecklas och stärkas. Väl fungerande basorter med hög servicenivå är en förutsättning för en växande och levande landsbygd. 

Planeringen har haft ett stort fokus på hållbar utveckling. Kommunens framtida tillväxt har medvetet lokaliserats till orter med, eller med planerad, kollektivtrafik. Syftet är att optimera denna och minska bilanvändningen. Konsekvenser av klimatförändringar i form av havshöjningsnivån har också givits stort utrymme.

Fakta

Projektnamn: Översiktsplan, inkl. miljökonsekvensbeskrivning för Kristianstad kommun
Beställare: Kristianstad kommun
Plats: Kristianstad
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2010
Kontaktperson:

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Nyckelord