Menu

Opus

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av JM Seniorgården att uppföra nya bostäder i norra Ljunghusen, med 55+ som målgrupp.

Resultatet blev 18 rymliga och ljusa lägenheter med uteplats och utsikt över Höllvikens strandängar, strax intill det storslagna naturskyddsområdet Skanörs Ljung. Den omgivande bebyggelsen domineras av friliggande enfamiljshus och sommarhus på stora tomter inramade av tallskog.

De smala huskropparna har rests på plintar för att lämna marken oberörd. Materialen är enkla; paneler av sibirisk lärk, papptak på bostadshusen och sedum på garagetaken.

För projektet fick FOJAB Sveriges Arkitekters Årets Bostadspris 2003

 

Fakta

Projektnamn: Opus
Beställare: JM Seniorgården
Plats: Ljunghusen
Omfattning: 18 lägenheter
Status: Färdigställt, 2003
Kontaktperson:

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Projektgrupp

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Lena Ekenberg

Arkitekt SAR/MSA

Kerstin Hedvall

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord