Menu

Ombyggnad för Lundatand, Hunnerup 1

FOJAB arkitekter fick i uppdrag att ansvara för ombyggnaden av byggnad 46, till tandläkarmottagning, på S:t Lars-området i Lund.

Byggnad 46 är ursprungligen från 1929, men är nu ombyggd till tandläkarmottagning med fem behandlingsplatser, steril/förråd, väntrum, kontor och pausrum.

Projektet omfattade hela byggprocessen från inplaceringsskiss, bygglov, projektering, upphandling av entreprenörer samt ledning och samordning av byggprocessen.

Fakta

Projektnamn: Ombyggnad för Lundatand, Hunnerup 1
Beställare: Lundatand
Plats: Lund
Omfattning: 285 m²
Status: Färdigställt, 2011
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Projektgrupp

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Nyckelord