Menu

Kv. Betan, Nybro Gård

I en markansvisningstävling utlyst av Ängelholmshem om detaljplan för Kvarteret Betan i Ängelholm, tog FOJAB arkitekter och Skanska Helsingborg fram det vinnande förslaget. 

Förslaget bygger på en enkel u-formad huskropp, som sluter kvarteret mot gatan och ramar in en grönskande, skyddad bostadsgård. I enlighet med programmets förutsättningar är fasaderna huvudsakligen tegelklädda. För att möta kraven på låg energiförbrukning är de relativt slutna mot öster och norr medan söder och väster öppnas i lätta material i ljusa färger.

Husets årliga energiförbrukning uppgår till 40 kWh temp exkl. hushållsdel. För att uppnå detta har teknik såsom solfångare och energibesparande byggmetoder valts. Endast beprövade material och materialkombinationer har använts, för att generera en god luftkvalitet och behaglig termisk komfort.

De flesta lägenheter är genomgående, med bra ljusinfall, genomsikt och utblickar. Alla kök är avdelbara från vardagsrummen och sovrummen har rejäla förvaringsmöjligheter. Sovrum och kök läggs mot norr eller öster, vardagsrum mot väster och söder med utgång till balkong.

Fakta

Projektnamn: Kv. Betan, Nybro Gård
Beställare: Ängelholmshem
Plats: Ängelholm
Omfattning: 92 lägenheter
Status: Färdigställt, 2014
Kontaktperson:

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Projektgrupp

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Lena Ekenberg

Arkitekt SAR/MSA

Mikael Pettersson

Arkitekt SAR/MSA

Thérèse Magnusson

Landskapsarkitekt LAR/MSA